Søg

Finlandsorientering för Nordbor

25.09.2017

Språk- och kulturkurs för studerande och lärare från Högskolan i sydöstra Norge. Kursen erbjuder en inblick i landets kultur och samhälle, historia och språkförhållanden.

2017 har kursprogrammet fokus på Finland 100; byggandet av en nationell identitet, betydelsen av den och hur den firas och synliggörs i konsten och kulturen under jubileumsåret. Även studiebesök på kulturinstitutioner och samarbete med lärare och studeranden på HUMAK, University of Applied Sciences, ingår i programmet. Kursen ordnas med stöd av nordiska ministerrådet genom Nordisk språkkoordination.

Tid: 25 till 29 september 2017

Plats: Hanaholmen